Vardagen med 5G

5G revolutionerar vår vardag, näringslivet och samhället i stort. Med ökad hastighet och nya möjligheter att koppla upp och ihop saker, företag och samhällsfunktioner möjliggör vi för framtidens uppkopplade hem och städer.

En man som fotar en sjö med sin mobil
Närbild av en grupp människor som använder sina mobiler

Mer av allt

5G innebär en snabbare, stabilare och säkrare uppkoppling. Det kommer vara den digitala infrastrukturen för nästa generations innovationer som kommer möjliggöra framtidens jobb, välstånd och konkurrenskraft. Vi ser möjligheten i helt nya lösningar när våra prylar pratar med varandra och den digitala och den fysiska världen smälter samman.

5G och hållbarhet

Ett uppkopplad samhälle är ett smartare samhälle. Och ett smartare samhälle är mer hållbart. I en värld där det mesta är uppkopplat kan processer effektiviseras och svinn minskas.

5G och angränsade tekniker som AI och IoT pekas ut som nyckelfaktorer för att nå målet med minskade utsläpp. Här har vi som en global operatör ett stort ansvar för att tillsammans med våra partners ta tillvara på teknikens möjligheter för en mer hållbar värld. Från 2020 till 2030 beräknas digital teknik kunna minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 15 procent genom mer resurseffektiva lösningar inom energi, tillverkning, jordbruk, transport, byggnader, och trafikledning

5G och din vardag

I ett första skede betyder 5G snabbare, stabilare och säkrare uppkoppling men inom bara något år kommer vi att se helt nya lösningar för en enklare vardag. Våra prylar kommer att prata med varandra och digitala tjänster blir ett extra lager på verkligheten.

Tänk dig till exempel att din eldrivna bil pratar med sensorer på vägen och säger åt dig att sakta ned för du närmar dig en hal högersväng. Eller att din bil kör sig själv medan du godkänner inköpslistan från ditt smarta kylskåp.

 

5 frågor om 5G

Nu rullas 5G ut i hela landet, vilket skapar helt nya möjligheter. Men vad innebär 5G-utrullningen? Vår nätexpert Sara Kebert besvarar fem frågor på temat.