Är det du som står för abonnemanget?

Först behöver vi veta om det är du som har tecknat och får fakturan för abonnemanget.