Planerade förbättringsarbeten

Vi utför löpande förbättrings- och underhållsarbeten av nätet och våra tjänster. Oftast märker du inte av det eftersom vi alltid försöker förlägga arbetet nattetid, så att du inte ska störas för mycket.

Just nu finns det inga planerade arbeten.