Ändra profilbild

När du har skapat konto i mobil appen för Telenor One X växel är det bra att passa på att göra personliga inställningar. Lägg upp en bild på dig själv för att underlätta sökningar i telefonboken. Gör så här:

  • Klicka på “hamburgermenyn” uppe i vänstra hörnet (alternativt swipa från vänster)

  • Klicka på den översta delen av menyn som bland annat visar ditt namn, för att öppna din profil.

  • Klicka på den runda ringen överst som innehåller dina initialer för att få upp möjligheten att lägga till en bild.

minprofilbild_onex.jpg
Passa även på att ringa in till den nya röstbrevlådan via 888 (0733-222 888) lägga till en PIN kod och spela in ditt namn via förstagångsmenyn. Namnet används i kombination med systemets ljudfiler för hänvisning och röstbrevlådan vid upptaget/ej svar. Du kan givetvis även spela in egna hälsningsfraser för upptaget och ej svar. Läs mer i informationen om röstbrevlådan.