Generell information


Komma igång

För att komma igång med din röstbrevlåda så behöver du ringa till 888. Första gången du ringer får du spela in ditt namn och ange en PIN-kod. Det är även bra att spela in en egen hälsningsfras för obesvarade samtal och upptagna samtal.

Regler för PIN kod
Välj en PIN-kod som innehåller 4-8 siffror.

För att undvika att en användare sätter en för enkel PIN-kod så finns det ett inbyggt regelverk som förhindrar att en sådan kan sättas. 

För godkänd PIN-kod behöver följande vara uppfyllt:

  • Innehåller ej användarens sista siffror i telefonnumret
  • Innehåller ej användarens sista siffror i telefonnumret men i omvänd ordning
  • Innehåller ej samma siffra mer än 2 gånger i rad
  • Innehåller ej mer än 3 sekventiella siffror, tex 3456, 6789.
  • Inget repeterande mönster som tex. 2323, 3131
  • Är inte användarens senast använda PIN-kod
  • Är inte användarens senast använda PIN-kod i omvänd ordning


Borttappad PIN kod
Om du har glömt din PIN-kod kan du skapa en ny genom att ringa till 889 och där trycka 4 (om du befinner dig i Sverige och ringer från ditt eget abonnemang). Du kan även skicka ett SMS till 222 med texten ”röstpin” så får du ett SMS med en ny PIN-kod skickad till din mobil.

Anges fel PIN-kod tre gånger behöver du begära en ny kod.

Att PIN-koden är låst innebär inte att själva röstbrevlådan spärras utan bara just PIN-koden. Ringer du till 888 från eget abonnemang så kommer du att kunna lyssna av dina meddelanden. Du kan även se och lyssna av meddelanden direkt via appen eller datorklienten även om PIN-koden är låst.


Språk
Inställningen av vilket språk som ska användas, svenska eller engelska, väljs i Mitt Företag under Tjänster -> Röstbrevlåda. Inställningen gäller både för Röstbrevlådan och Hänvisningstjänsten.


Från utlandet

Precis som i Sverige så är det enklast att lyssna av sina meddelanden direkt i mobil eller datorklienten. Men om du ska ringa för att lyssna av dessa så ska du ringa till +46 733-222 888. Där får du uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.


Från annan telefon

Vill du ringa till din röstbrevlåda från en annan telefon än din egen så ska du ringa till 0733-222 321. Där får du uppge ditt telefonnummer och din PIN-kod.


Radering av meddelande

Du kan själv välja att radera ett meddelande i appen, datorklienten eller när du ringer till 888. Raderar du inte ett meddelande själv så kommer det att raderas automatiskt enligt följande:

 • Avlyssnade meddelanden raderas efter 5 dagar
 • Ej avlyssnade meddelanden raderas efter 50 dagar
 • Din röstbrevlåda kan maximalt spara 50 minuters meddelanden totalt

Viktiga meddelanden kan du spara ner som en fil via datorklienten. Se guide för datorklienten.