Portöppningar

Gör rätt inställningar för brandväggar hos användaren av Telenor One X växel och även i företagets nätverk.

Guiden innehåller:

  • Öppna brandväggen i användarens dator
  • Krav på användarens nätverk
  • Öppning mot Telenors nätverk
  • Brandväggsöppningar för användare

Ladda ner manual - Brandväggar och portöppningar (pdf)

Download manual - Firewalls and port openings (pdf)