Röstbrevlåda som tjänst

Röstbrevlåda som tjänst kopplar din röstbrevlåda till tjänsterna Gruppnummer och Menyval.

För att tala in en egen hälsningsfras, ändra kod och lyssna av din Röstbrevlåda som tjänst ringer du 0708-222 888 från valfri telefon och anger röstbrevlådans mobilnummer och kod.

Välj kod i Mitt Företag

Innan du kan börja använda Röstbrevlåda som tjänst första gången måste du först logga in på Mitt Företag och sätta koden där.

  1. Som administratör loggar du in på Mitt Företag
  2. Välj Hantera abonnemang > Abonnemang och användare
  3. Välj det abonnemang som du vill göra ändringar på
  4. Välj Hantera > Hantera i Företagsportalen
  5. Välj Tjänster på abonnemanget
  6. Välj på Inställningar
  7. Välj din kod och spara

Nu kan användaren lyssna av röstbrevlådan genom att ringa 0708-222888 och ange röstbrevlådans mobilnummer och kod.  

För att koppla Röstbrevlådan med exempelvis Gruppnummer, gå till Växeltjänster > Gruppnummer > Öppettider. Sedan anger du under valet "Välj meddelande vid stängt" att "Vidarekoppla till Röstbrevlåda som tjänst". Ange ditt röstbrevlådenummer och spara.

Därefter går du in under "Allmänna inställningar" och längst ner under "Hantering av samtalet" väljer du "Vidarekoppla till Röstbrevlåda som tjänst", ange ditt röstbrevlådenummer och spara. Sedan går du in på Röstbrevlåda > Inställningar. Ange de mejladresser som du önskar få meddelandena till och spara.