Managerad drift

Vi tar ett helhetsansvar för driften av din IT-infrastruktur så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Managerad drift från Telenor

Med vår tjänst Managerad drift tar vi ett fullt ansvar för att drifta och upprätthålla högsta möjliga tekniska nivå i din IT-infrastruktur. Du får en optimalt fungerande miljö och kan fokusera på din kärnverksamhet och frigöra IT-resurser, samtidigt som du säkerställer snabb felavhjälpning för ditt nätverk genom vår höga kompetens.

Varför Managerad drift som tjänst?
Tjänsten vänder sig till dig som själv äger din IT-infrastruktur, men som vill överlåta driften till specialister med lång erfarenhet och djup kompetens.​ Vi är certifierade för den allra högsta partnernivån hos Aruba och Fortinet.​ Vi ligger i den yttersta framkanten av tekniken och arbetar med beprövade best practice-ramverk och på ett ITIL-baserat arbetssätt, och skapar mervärde till dig genom rekommendationer och ständiga förslag på förbättringar. Managerad drift är en tjänst på dina villkor med vår specialistkompetens!

Managerad drift från Telenor

Fördelar med Managerad drift

  • Inkluderar funktionell garanti och SLA
  • Fast avgift utan dolda kostnader
  • Flexibel och skalbar lösning
  • Manageras av specialister på nätverk och säkerhet

Med vår breda erfarenhet av tillverkarnas produkter, av olika IT-miljöer, egen tjänsteproduktion och incidenthantering skapas en helhet som är svår för en egen driftavdelning att uppnå.

Kom igång! Genom en förstudie kartlägger vi din miljö, på så sätt får du en säker och smidig övergång av driften. Vår tjänst riktar sig mot såväl mindre företag som större organisationer. Har du behov av Managerad drift, så är vi rätt partner för dig!

Kontakta oss

Vad är nästa steg för ert företag?

Boka rådgivning med en av våra experter. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.