Anmäla missbruk

När du skickar en anmälan till Telenor är det viktigt att du får med så mycket information som möjligt för att underlätta utredningen. 
En anmälan måste innehålla:

 • En kort beskrivning av vad som föranleder din anmälan.
 • Loggfil med IP-nummer och tidstämpel som verifierar det inträffade, som exempelvis larm från brandvägg eller en länk till en gästbok.
 • Namn, adress och telefonnummer så vi kan kontakta dig som har gjort en anmälan.

Observera att vi på Telenor endast hanterar anmälningar mot våra egna kunderna och inte mot andra leverantörers kunder. Det är därför viktigt att du först tar reda på vilken leverantör du skall skicka din anmälan till. Du kan spåra fram vilken leverantör ett visst IP-nummer tillhör i denna databas.

Så här anmäler du missbruk

 • Anmälningar skickar du till abuse@telenor.se.
 • Är ärendet av polisiär karaktär vänder du dig till närmaste polisstation eller till www.polisen.se.

Viktigt! Om du upptäcker barnpornografi på nätet

Spara inte bilderna på din dator. Skicka inte heller materialet till Polisen. I båda fallen begår du nämligen själv ett brott. I stället ska du skicka över länken eller adressen till den särskilda enhet på Rikskriminalpolisen som arbetar med just barnpornografi.

Så här anmäler du om du råkat ut för missbruk via internet

På Telenor ser vi allvarligt på missbruk. Om du råkat ut för något på internet vill vi därför att du skickar en anmälan till abuse@telenor.se.

Här listar vi vanliga problem som du kan råka ut för, samt ger tips på var du kan vända dig - beroende på vad som har hänt. Det kan exempelvis handla om:

 • Dataintrång eller försök till dataintrång
 • Innehav eller exponering av barnpornografi
 • Hot/trakasseri/kränkning eller annat stötande beteende
 • Kedjebrev och pyramidspel genom till exempel e-post
 • Sabotage (i flera fall kallat "Denial of Service")
 • Spam, oönskade massutskick av e-post
 • Bedrägeri som phishing och ”Nigeriabrev”

En person som gör sig skyldig till något av detta kan bli temporärt eller permanent avstängd från Telenors nät. Vi har exklusiv beslutanderätt över detta.

Vi samarbetar med Rikskriminalen

Sedan 2005 pågår ett arbete för att hindra tillgången till barnpornografiskt material på internet. Det är ett samarbete mellan 13 internetoperatörer och Rikskriminalpolisen. Telenor deltar i detta arbete. Praktiskt går det till så här:

Polisen ger oss en lista med webbadresser till webbplatser med otillåtet material. Skulle en kund besöka en sådan webbplats visas en stoppskylt, som varnar om att sidan innehåller straffbart material. Blockeringen skyddar kunder från risken att utsättas för materialet och minskar förhoppningsvis rekryteringen av nya konsumenter.

Det är Polisen som avgör vilka webbplatser som skall spärras. Vi har ingen påverkan eller insyn i den bedömningen.