Villkor och blanketter

Här kan du ladda ner villkor och blanketter som gäller våra tjänster.

För att öppna pdf-filer måste du ha Adobe Reader (version 7.0 eller senare) eller motsvarande programvara installerat på din dator. Det kan du ladda ner här.

Villkor

Försäkringsvillkor för dig som tecknat Trygg 48 innan 2019-07-01 (pdf) 

Allmänna villkor från och med 25 maj 2018 (pdf)

Den 25 maj trädde en ny dataskyddsförordning i kraft. Den kallas GDPR. I samband med det uppdaterades våra allmänna villkor. Det som ändrades är:

  • Stycket om personuppgiftsbehandling (tidigare paragraf 9) är borttagen. Några av de här delarna är flyttade till punkten som handlar om trafikhantering.
  • I paragraf 1 finns ny information om att integritetspolicy finns att hitta här på vår hemsida.

Särskilda villkor för kontantkort mars 2017 (pdf)

Särskilda villkor kontantkort februari 2017 (pdf)

Särskilda villkor Mobiltelefoni/Mobilt bredband februari 2017 (pdf)

Allmänna villkor oktober 2016 (pdf)

Allmänna villkor aug 2014 (pdf)

Allmänna villkor maj 2014 (pdf)

Allmänna villkor november 2013 (pdf)

Allmänna villkor augusti 2013 (pdf)

Allmänna villkor november 2012 (pdf)

Allmänna villkor 1 juli - 20 november 2012 (pdf)

Allmänna villkor 23 februari - 30 juni 2012 (pdf)

Särskilda villkor februari 2012 (pdf)

Särskilda villkor för kontantkort juli 2012 (pdf)

Allmänna villkor juni 2011 (pdf)

Allmänna villkor maj 2010 (pdf)

Allmänna villkor maj 2009 (pdf)

Allmänna villkor maj 2007 (pdf)

Allmänna villkor oktober 2006 (pdf)


Blanketter

Blankett om wifi-brygga (repeater) ska skickas till RepeaterTelenorSE@telenor.se.

Letar du efter en autogiroblankett?

Tidigare var man tvungen att ha en blankett för att ansöka om autogiro, men det behövs inte längre.