Använd vårt skolmaterial om barn och ungas trygghet på nätet i din undervisning 

Att lyfta utmaningar och möjligheter med nätet i skolmiljö kan främja elevers trygghet och välbefinnande. Därför har vi tillsammans med Plan International Sverige tagit fram skolmaterial du kan använda i din undervisning i grundskolan och gymnasiet för att stärka kunskapen om trygghet på nätet i klassrummet.

Med Telenors och Plan International Sveriges skolmaterial får ni arbeta med aktuella utmaningar som barn och unga möter på nätet och hur eleverna kan agera för att möta och hantera dessa. Övningarna utgår från respektive läroplan och består av olika moment som att läsa, skriva, diskutera och analysera. Du kan applicera övningarna på flera ämnesområden och använda dessa tillsammans med andra ämneslärare. Teman som berörs är bland annat:

  • Användning av sociala medier
  • Nätmobbning
  • Jämställdhet
  • Hat och hot på nätet

Målgrupp: Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om vårt samarbete med Plan International Sverige.

Ladda ner materialet

Varmt välkommen att ladda ner handledningen och materialet till din undervisning.