När upplever du problemen?

Är det när du surfar på wifi eller när du är ansluten till nätet via kabel?