Starta om din router igen

Då är det dags att starta om routern igen, för att få den att välja den kanal som har minst trafik just nu.


När du startar om din router gör den automatiskt en kanalsökning för att hitta den som kanal som är minst belastad, vilket kommer att ge dig snabbare surf.

Så här gör du:

  1. Dra ut strömkabeln ur routern och vänta i minst en minut.
  2. Koppla in kabeln och starta om din dator eller annan utrustning.