Installera wifi-förstärkaren Telenor i3562

Följ stegen nedan för att installera wifi-förstärkaren Telenor i3562.

Men först några tips:

 • Placera wifi-förstärkaren halvvägs till där du har dålig täckning
 • Du kan med appen Wifikontroll se att wifi-förstärkaren är placerad på en plats med bra täckning
 • När du kopplar samman wifi-förstärkaren med routern får den samma nätverksnamn (SSID) som routern
 • När synkroniseringen är klar slocknar den blå lampan efter cirka två minuter. Om synkroniseringen skulle misslyckas blinkar den blå lampan snabbt. Då måste du försöka igen.
 • Vill du installera trådlös tv? Här finns mer information

 

 

 • Se till att din router är installerad och uppkopplad mot internet

 • Slå på strömmen till wifi-förstärkaren

  Slå på strömmen till wifi-förstärkaren

  Vänta tills wifi-förstärkarens lampa lyser med ett vitt sken.

 • Tryck in synkroniseringsknappen (wps) på din wifi-förstärkare i en sekund

  Tryck in synkroniseringsknappen (wps) på din wifi-förstärkare i en sekund
 • Tryck inom två minuter på synkroniseringsknappen (wps) på kortsidan på routern i en sekund

  Wps-knappen kan se olika ut beroende på vilken router du har.

  När routern och wifi-förstärkaren synkroniseras blinkar wifi-förstärkarens lampa med ett blått sken. När lampan går över till att lysa med ett fast grönt sken är allt klart.

  Tips! Läs om vad det betyder om lampan lyser i en annan färg här