Avisering när enhet ansluter

 • Välj enheter i menyn

  Välj enheter i menyn och klicka på den enhet som du vill ställa in aviseringar för.

   

 • Klicka på anslutningsmeddelanden

   

 • Bestäm när du vill ha meddelanden

  Aktivera meddelandefunktionen och välj om du vill ha ett meddelande när enheten ansluter, eller om du aktivt vill ge ditt godkännande varje gång enheten ansluter till nätverket. 

   

  3.png

   

  Klicka sedan på meddelandeschema för att bestämma när och hur du vill få dina meddelanden. Välj mellan att alltid få meddelande eller ställ in vissa tidpunkter/dagar.

  Klicka på bocken uppe i högra hörnet för att bekräfta dina val.