Tv-boxen går i standbyläge

Går din tv-box i standbyläge? Här finner du fyra saker du kan börja med att göra. Instruktionerna gäller tv-boxen Humax CDIG-2000C/R.

Ta bort den automatiska avstängningen
Om du inte använder fjärrkontrollen, till exempel byter kanal eller ändrar volymen, inom tre timmar så går tv-boxen i standbyläge automatiskt.
Gör så här:

 1. Ta fram fjärrkontrollen
 2. Tryck på Home och sedan på Inställningar
 3. Tryck på Systeminställningar och sedan på Strömhantering
 4. Tryck på Automatisk avstängning och välj Av

Stäng av energisparläget
Gör så här:

 1. Ta fram fjärrkontrollen
 2. Tryck på Home och sedan på Inställningar
 3. Tryck på Systeminställningar och sedan på Strömhantering
 4. Tryck på Energisparläge och välj Av

Ändra timern
Gör så här:

 1. Ta fram fjärrkontrollen
 2. Tryck på Home och sedan på Inställningar
 3. Tryck på Systeminställningar och sedan på Timer
 4. Ställ in timern

Stäng av strömhanteringen för tv:n
Gör så här:

 1. Ta fram fjärrkontrollen
 2. Tryck på Home och sedan på Inställningar
 3. Tryck på Systeminställningar och sedan på HDMI-CEC
 4. Tryck på TV strömhantering och välj Av