Kan jag använda den surf och de samtal/sms/mms som ingår i mitt abonnemang eller kontantkort vid permanent vistelse i EU/EES?

Nej. Tanken är att du ska kunna använda ditt abonnemang eller kontantkort precis som vanligt när du tillfälligt befinner dig i länderna som ingår i EU/EES. Men du kan inte använda ditt abonnemang/kontantkort som en permanent lösning vid utlandsvistelse.

Om du, under en fyramånadersperiod, befinner dig fler dagar i ett EU/EES-land än i Sverige räknas det som en permanent utlandsvistelse. 

Vi meddelar dig via sms om detta blir aktuellt. Detta ger dig möjlighet att pausa roamingen (användande av abonnemanget eller kontantkortet i EU/EES).

Mer om vad som gäller vid längre vistelse i EU/EES