IP-terminal

Med IP-terminal kan du som har Telenor One X växel komplettera dina mobila anknytningar med fasta IP-telefoner och telefonadaptrar med analoga uttag.

I Telenor One X kan ett abonnemang användas till en eller flera terminaler, tex mobiltelefon, datorklient, IP-terminal, klocka osv. Därför är det ett och samma abonnemang som används till en mobiltelefon som också används till en IP-terminal.

Så använder du en IP-terminal

För att använda en IP-terminal krävs tilläggstjänsten IP-terminal på abonnemanget. Vid användning av flera terminaler till ett abonnemang görs inställningar på Mitt Företag för önskade påringnings scenarion med hjälp av tjänsten Samtidig påringning.

Genom tjänsten Utökad Nummervisning väljer du om Telenor One X abonnemanget ska visa mobilnumret eller fastnätsnumret utåt.

Telefoner som går att använda med tjänsten:

  • IP-bordstelefon Cisco IP Phone 8841 (CP-8841-3PCC-K9)
  • Telefonadapter Cisco ATA192-3PW-K9 som ger ett analogt uttag.
  • IP-konferenstelefon Konftel 300 IPX

Aktivera IP-terminal

Aktiveringen av en IP-telefon/telefonadapter till ett Telenor One X abonnemang görs via Mitt Företag. Här knyter du som administratör terminalens MAC-adress mot det abonnemang (telefonnummer) du vill använda terminalen till. Du som administratör måste ha adminrättigheter för abonnemanget för att kunna göra knytningen.

Så gör du i Mitt Företag

  1. I menyn väljer du Hantera abonnemang> Abonnemang och användare,  och klicka på ett abonnemang.
    IP terminal Mitt Företag

  2. Under fliken Sim-kort/enheter görs knytningen av MAC adress till abonnemanget och där anger du vilken terminaltyp som ska användas till abonnemanget. För en Telefonadapter anger du också om den ska användas för Tal eller Fax.

Som kund kopplar du in terminalen i ert nätverk (LAN) och den kan börja användas direkt under förutsättning att ni har gjort  brandväggskonfigurationen enligt informationen i Telenors tjänstebeskrivning för IP-terminal.