Skapa och schemalägg vidarekoppling

Den här guiden visar hur du enkelt skapar en vidarekoppling och sedan sätter regler och scheman för en eller flera vidarekopplingar.

Med tjänsten schemalagd vidarekoppling kan du välja vilka nummer som ska vidarekopplas och om vidarekopplingen ska gälla vid ett visst tillfälle eller utifrån ett repeterat schema. Du kan även säkerställa att vissa viktiga nummer alltid kommer fram, till exempel barnens nummer. Det går att vidarekoppla mobilnummer och fastnätsnummer separat.

Schemalagd vidarekoppling är tillgänglig för användare som har One X växel. Tjänsten finns även i Mitt Företag appen, Telenor One X-appen och i datorklienten.

Skapa ny vidarekoppling

 1. Logga in som användare i Mitt Företag.
 2. Gå till fliken Tjänster> Klicka på länken Schemalagd vidarekoppling.
 3. Gå till Tillgängliga vidarekopplingar> Klicka på länken Skapa en ny vidarekoppling.
 4. Välj en Standardmottagare. Det kan vara din röstbrevlåda eller ett valfritt nummer.
 5. Ange ett namn för din vidarekoppling.
 6. Välj vilket eller vilka av dina nummer som ska vidarekopplas.
 7. Välj vilka samtal som ska vidarekopplas. Alla samtal eller ange valda telefonnummer.
 8. Välj vart samtalen ska vidarekopplas, till din röstbrevlåda eller ange ett annat nummer.
 9. Välj standard för när vidarekoppling ska gälla.
  OBS! När du har skapat din vidarekoppling kan du ställa in och tillämpa ett anpassat schema. Se nedan.
 10. Spara!

Skapa schema

 1. Gå till Schema> Klicka på Skapa schema.
 2. Ange ett namn för ditt schema.
 3. Välj ett schema> Heldagsevent, ett Tillfälle eller Upprepande schema.
 4. Vid Heldagsevent> Ange startdatum och slutdatum.
 5. Vid Tillfälle> Ange startdatum och starttid samt slutdatum och sluttid.
 6. Vid Upprepande schema> Ange starttid och sluttid samt välj veckodag eller veckodagar. Ange även startdatum och slutdatum om schemat gäller en begränsad tid eller välj om schemat ska gälla tills vidare.
 7. Spara!

Ange nummer som alltid ska komma fram

 1. Gå till Ej vidarekopplade nummer> Klicka på Lägg till nummer.
 2. Ange nummer.
 3. Spara!