Teckna fullmakt i Mitt Företag


Vill du som firmatecknare dela ut behörighet till andra som ska hantera företagets ärenden hos Telenor? En fullmakt ger  fullmaktstagaren rätt att bland annat teckna och justera avtal, avsluta och överlåta mobilabonnemang samt köpa terminal och tillbehör. Den här guiden visar hur du som administratör tecknar fullmakt i Mitt Företag.

För att kunna teckna fullmakt behöver du vara firmatecknare och ha anslutit bolaget till Mitt Företag. Är detta gjort så kan du börja teckna fullmakt genom att verifiera dig med BankID nedan.

Så här tecknar du en fullmakt i Mitt Företag:

  1. Gå till mittforetag.telenor.se/login och klicka på Fortsätt som administratör.
  2. Klicka på Dela ut behörighet via fullmakt.
  3. Klicka på Fortsätt med BankID.
  4. Verifiera dig med BankID.
  5. Välj avtal. Valt avtal är ett huvudavtal med underavtal. Genom att välja huvudavtalet gäller fullmakten också för samtliga underavtal.
  6. Bekräfta dina behörigheter. Behörigheterna gäller vid alla kontakter med Telenor. Klicka på Bekräfta och fortsätt.
  7. Fyll i fullmaktstagarens uppgifter: förnamn, efternamn, personnummer, e-postadress och mobilnummer.
  8. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Klicka Godkänn och signera med BankID.
  9. Verifiera dig med BankID.
  10. Fullmakten är tecknad. Personen har nu de behörigheter som angivits. Vi skickar ut ett informationsmejl med länkar för att komma i gång och administrera i Mitt Företag.Guide - anslut ditt bolag till Mitt Företag