Nätprat

Nätprat är Telenors initiativ för att främja pratet mellan barn och vuxna om det som händer på nätet. Vi har tagit fram tips och verktyg för att hjälpa dig som viktig vuxen att få igång pratet. Här hittar du allt från guider om appar till tips om hur man kan hantera nätkränkningar och barns oro.

Så här nätpratar du med barn

Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med barn om nätet, hur man börjar och hur pass involverad man ska vara. Tillsammans med Rädda Barnen har vi tagit fram en guide som kan hjälpa dig när du ska nätprata med barn.

Så pratar du om nätkränkningar

På nätet har man möjligheten att vara osynlig och anonym, vilket kan göra att barn testar på saker de annars inte hade gjort. Nätet är fullt med risker och det är lätt hänt att barnet plötsligt befinner sig i en situation där det blir kränkt eller kränker någon annan.

Unga vill prata mer med vuxna om nätet

Vår rapport visar att unga gärna involverar vuxna mer i sina digitala liv. Ett av hindren kan vara skam.

Det här vill barn att du ska veta om deras liv på nätet

Det finns många fördelar med våra alltmer digitala liv. Här hittar du tips från de riktiga experterna: barnen själva.

Vad har du gjort på nätet idag? 

Att nätprata med barn är inte alltid lätt. Tillsammans med Rädda barnen har vi tagit fram frågor som hjälper dig när du ska börja nätprata med barn.

Ladda ner vårt skolmaterial  

Visst är det viktigt att lyfta barns trygghet på nätet i undervisningen? Tillsammans med Plan International Sverige tagit fram skolmaterial för att stärka kunskapen i klassrummet.  

Är det brottsligt att dela bilder? Så här ligger det till 

När bilder eller filmer delas över nätet är det oftast helt okej, och ingen kommer till skada. Men i vissa fall när bilder och filmer delas och sprids kan det vara brottsligt, och det är inte helt lätt att hålla koll på vad som gäller. 

Rapport: Barn och unga om tryggheten på nätet

Med den här undersökningen ville vi få en bättre förståelse för hur barn och unga i åldrarna 9–14 upplever tillvaron på internet, i synnerhet i sociala medier, och i vilken grad de känner sig trygga. Undersökningen är gjort inom ramen för vårt initiativ Nätprat, vars syfte är att underlätta samtal mellan barn och vuxna om livet på nätet.

Så hanterar du barns oro

Att känna oro över barns utsatthet på nätet eller att hamna i en situation där ett barn berättar om utsatthet är påfrestande. Tillsammans med Rädda Barnen har vi fram en guide för dig som viktig vuxen som kan hjälpa när barn känner oro över något som händer på nätet.

Så hanterar du nätmobbning 

Vad är nätmobbning? Är det samma som mobbning i verkligheten och vad är skillnaden mot ett nättroll? Och hur ska du som vuxen göra om ett barn utsätts för nätmobbning? Eller utsätter någon annan för det? Här hittar du information och tips på hur du hanterar nätmobbning.

Barnen: Vuxna tycker att nätet är dåligt

Telenors undersökning om barnens trygghet på nätet visar att barn tror att vuxna har en negativ bild av nätet. Men samtidigt visar ny rapport att vuxna är mer positivt inställda än vad barnen tror.

Vi är stolta över att kunna bidra till barns uppkoppling så att de kan utforska allt vad nätet har att erbjuda. Men precis som i den fysiska världen så finns det faror i den digitala världen, där barn är särskilt utsatta. Vi vill att barn ska känna sig trygga på nätet och vi tror att det görs bäst människor emellan, mellan barn och vuxna som spelar en viktig roll i barnets liv. De vi kallar viktiga vuxna.

Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor.

- Med Nätprat vill vi få fler barn och vuxna att prata med varandra om vad de gör på nätet. Det här tror vi gör att barn blir bättre på att undvika och upptäcka risker och veta vad de ska göra om någonting händer.

Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor

Vi samarbetar med Plan International Sverige

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och vi är stolta över att vara samarbetspartners. Tillsammans jobbar vi för att öka barns och ungas trygghet på nätet. Sedan partnerskapet inleddes har vi bland annat genomfört undersökningar och släppt skolmaterial.