Var femte tonåring har fått obehagliga meddelanden från främlingar under sommarlovet

Mer än vart fjärde barn har kontaktats av någon de inte känner och var femte tonåring har fått ett obehagligt meddelande från en främling under sommarlovet. Det visar vår undersökning som vi gjort tillsammans med Plan International Sveriges 2023. Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten.

I enkäten har barn och föräldrar tillfrågats om barns internetanvändning och tillvaro på nätet under sommarlovet. Majoriteten av alla barn mellan 10 och 17 år uppger att de är mer på nätet under sommarlovet. Hälften av barnen var på nätet tre till fem timmar om dagen medan en tredjedel tillbringade mer än sex timmar. Det är också en bild som delas av föräldrar med barn i åldern 10–17 år.   

Under samma period har mer än vart fjärde barn blivit ofrivilligt kontaktad av någon de inte känner. Dessutom har var femte tonåring (14–17 år) fått ett obehagligt meddelande från en främling.  

– På sommarlovet tillbringar barn generellt mer tid på nätet, vilket gör att de är mer utsatta för de risker som finns där. Det handlar bland annat om oönskade kontaktförsök som kan påverka barnens trygghet negativt. Barn har rätt att vara trygga även på nätet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Nina Freye och Marianne Eriksson

Föräldrarna vet inte alltid vad barnen är med om


En övervägande majoritet – 81 procent – av barnen uppger att de skulle prata med en förälder om de upplevde något jobbigt, obehagligt eller läskigt på internet. Ändå uppger bara en av tio föräldrar att de känner till att deras barn utsatts för oönskade kontaktförsök, betydligt färre än antalet barn som uppger att de kontaktats av en främling.

– Siffrorna visar på behovet av att prata med barn om vad de upplever på nätet. Det viktigaste är inte att ha alla svaren, utan att barn känner att vi vuxna vill att de ska komma till oss, att vi vill lyssna och hjälpa till. Vuxenvärlden har ett stort ansvar för att skapa en trygg miljö för barn – såväl online som offline, säger Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor.

Om undersökningen


Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Plan International Sverige och Telenor Sverige. Den bygger på 801 intervjuer med barn 10–17 år samt 801 intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 10–17 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 26 juli och 1 augusti 2023. Barnen medverkade efter godkännande från vårdnadshavare (i enlighet med branschetiska riktlinjer, ESOMAR).

Använd vår kortlek för att börja nätprata 

Vi har tagit fram en kostnadsfri kortlek med frågor kring nätet som du kan använda för att för att få igång nätpratet – det viktiga samtalet om nätet. Frågorna är framtagna för barn i alla åldrar och kan ställas av både barn och vuxna. Ämnen som berörs är bland annat bilddelning, appar, sociala medier och nätkränkning. Tänk på att välja frågor efter barnets ålder och mognad. 

Hämta ut frågekortleken helt kostnadsfritt i din Telenorbutik. Har du långt till din närmaste butik, ring oss så hjälper vi dig.