Lärare: Det pratas för lite om barns trygghet på nätet

Vi ville ta reda på hur lärare såg på utbildningen kring barns trygghet på nätet. Därför gjorde vi en undersökning i maj 2023 där vi frågade över 200 lärare runt om i Sverige, från förskoleklass till gymnasiet, om deras perspektiv.

Det visade sig att en klar majoritet, 85 procent, ansåg att ämnet är viktigt och att skolan spelar en stor roll. Samtidigt svarade 67 procent ”nej” på frågan om de tycker att det pratas tillräckligt om ämnet i skolan. Den främsta anledningen som uppgavs var en kombination av brist på tid och kunskap samt att det var en prioriteringsfråga.

– Undersökningen visar att det finns en stark vilja bland lärare att prata mer om trygghet på nätet, men det är tydligt att det finns ett behov av mer tid och verktyg för att kunna göra det. Uppkoppling är kärnan i vår verksamhet och det är viktigt för oss att bidra med kunskap och stöd där vi kan. Vi har tittat på de svar vi fått in och förstår att det är svårt att komma in och styra över prioriteringar och tid. Däremot ser vi att det finns utrymme för oss att bidra med skolmaterial och verktyg på temat trygghet på nätet, säger Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor Sverige.

Vi distribuerar sedan tidigare våra frågekortlekar till skolor som lärare kan beställa kostnadsfritt. Undersökningen riktade sig till lärare som beställt frågekortleken för att ta reda på hur den faktiskt används i syfte att se över behov och eventuell utveckling. Samtidigt samlades insikter in för framtida satsningar.

– Barns rättigheter gäller även på internet. Barn har rätt att få leva och utvecklas i trygghet, skyddas från våld, inte bli diskriminerade, få tillgång till information och ha ett skyddat privatliv. Samarbetet med Telenor är därför jätteviktigt för att se till att lärare i Sverige får verktygen de behöver för att säkerställa att barn och unga får kunskap om vilka rättigheter de har och hur de kan skydda sig, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

 

Om undersökningen


Undersökningen genomfördes av KKM-gruppen på uppdrag av Telenor Sverige i maj 2023 med 207 respondenter.

Nina Freye och Marianne Eriksson

Ladda ner skolmaterial kring barns trygghet online

Tillsammans med Plan International Sverige har vi tagit fram skolmaterial du kan använda i din undervisning i grundskolan och gymnasiet för att stärka kunskapen om trygghet på nätet i klassrummet.

Övningarna utgår från respektive läroplan och består av olika moment som att läsa, skriva, diskutera och analysera. Du kan applicera övningarna på flera ämnesområden och använda dessa tillsammans med andra ämneslärare. Teman som berörs är bland annat användning av sociala medier, nätmobbning, jämställdhet samt hat och hot på nätet.