Så hanterar du barns oro på nätet

Att känna oro över barns utsatthet på nätet eller att hamna i en situation där ett barn berättar om utsatthet är påfrestande. Det är inte alltid lätt att veta hur sådana situationer ska hanteras och därför har vi tillsammans med Rädda Barnen tagit fram en guide för dig som viktig vuxen som kan hjälpa när barn känner oro över något som händer på nätet.

Barns oro på nätet

Barns rättigheter gäller både offline och online. Detsamma gäller kroppsregler och lagar.

Ibland kan det uppkomma misstanke om att ett barn far illa. Ta din egen oro på allvar och lita på din magkänsla. Du som är en viktig vuxen för barn känner ofta av när något inte är som det ska. 

Allt för ofta väljer barn att hålla saker för sig själva i stället, istället för att berätta för någon vad de oroar sig över. Det finns några kännetecken hos barn som går igenom något jobbigt som man som vuxen kan hålla ett extra öga på. Rädda Barnens barnpsykolog Anna Vikgren ger här några råd kring vad du kan hålla utkik efter hos barn.   

– Som förälder och vuxen är det viktigaste att vara lyhörd och uppmärksam kring förändringar i barnets mående och agerande. En del barn ändrar sina sömn- och matvanor, vill inte gå till skolan eller sina fritidsaktiviteter eller ändrar sitt humör. Viktigt att komma ihåg är att en del barn inte visar några tecken alls på att någonting är fel, säger Anna Vikgren.

Hit kan du som vuxen vända dig om du behöver hjälp med ett barns oro

Så kan du stötta barn när de känner oro

  • Det är viktigt att bekräfta för barnet att det är bra och viktigt att berätta om dessa saker, men tänk på att du som vuxen har ansvar att hjälpa barnet att prata vidare enskilt och se till att de barn som behöver stöd får möjlighet till det.
  • Har du väl fått ett förtroende är det betydelsefullt att visa att du står på barnets sida och kan hjälpa.
  • Berätta för barnet att det som hänt är vuxnas ansvar.
  • Tänk på att lyssna utan att ifrågasätta. Låt det ta tid och försök att inte avbryta, även om berättelsen kan vara fragmentarisk och osammanhängande. Det finns inga perfekta ordval och du behöver inte sitta på alla svar.

Om ett barn blivit utsatt

Anmäl både för den som blivit utsatt och för den som har utsatt. Anmäl oavsett vilken information du har – det är polisens roll att utreda vidare.

Övergrepp och kränkningar på nätet påverkar ofta hur barn mår på olika sätt. Det kan handla om oro, skam och rädsla, men också problem i relation till familj eller kamrater och fritid. Det innebär att barn som på olika sätt varit utsatta eller delaktiga i övergrepp och kränkningar på nätet kan behöva olika typ av stöd.

En del kan vara i behov av individuellt krisstöd och ibland psykologisk behandling. I andra lägen behövs familjeinsatser eller insatser som riktas mot kamratgruppen i skolan. Det kan variera från individ till individ och över tid och vissa barn kan behöva flera olika insatser. Därför det viktigt att du som vuxen följer upp hur barnet mår och hjälper till genom att hänvisa till rätt stöd.

Film om barns oro

Rädda Barnens barnpsykolog Hanna Thermaenius besvarar i den här filmen barns frågor kring oro på nätet. Titta på den tillsammans med ditt barn, eller ta del av frågorna och svaren för att bli ett ännu bättre stöd för barn när de kommer till dig med frågor.

Innehållet på den här sidan är framtaget i samarbete med Rädda Barnen

Läsvärt

Så här nätpratar du med barn

Hur börjar man nätprata? Tillsammans med Rädda barnen har vi tagit fram frågor kring nätet som du kan använda för att börja nätprata med barn.

Så hanterar du nätmobbning

Vad är nätmobbing och hur ska du som vuxen göra om ett barn utsätt för det? Här hittar du information och tips på hur du hanterar närmobbing.